Návěsti

Řidič drážního vozidla (tramvaj, šalina, trolejbus) se musí řídit nejen zákonem o provozu na pozemních komunikacích, ale i drážním zákonem. Představíme vám několik ukázek návěstí (značek používaných pro provoz drážních vozidel), které mohou více či méně omezovat řidiče při jízdě.