9. února 2019

Po rozpohybování vozidla jsem se pustil do zprovoznění dep. Depa jsem měl již předchystané, takže jen bylo potřeba přidat spawnování vozidel v depu. Tímto se simulátor dostává do podoby, kdy přímo ve hře lze docílit toho, aby jelo po cestě vozidlo bez toho, abych musel upravovat v Unity nějaké proměnné u objektů. 

Nyní pro mě nastává asi největší výzva, která bude spočívat v implementaci výhybek, pokračování jízdy na následující křivce (což zatím vozidla neumí) a rozšířené možnosti nastavování výhybek. Jak to provedu? Při psaní článku jsem dostal nápad jak na to, tak to trochu rozepíšu.

Základní funkcionalita bude podobná jako v Bahnu. Na výhybce bude nastavitelný primární směr a pak možnost podle Linky/Kurzu/Směru/Jízdního řádu vybrat, co pojede do sekundárního směru (většinou do odbočky, primární směr nebude mít možnost nastavení).

Možná bych mohl vysvětlit jednotlivé pojmy jak jsou myšleny:

Pokud vlak najede na výhybku, tak výhybka zjistí, kam daná linka, kurz či směr má pokračovat. Tomuto ovšem bude nadřazen Jízdní řád. V něm se bude moct "přebít" nastavení výhybky a vlak poslat jinam, než by normálně jel (to se bude primárně používat na vícekolejných smyčkách na výběr koleje, na kterou má vlak najet).

Jízdní řád bude obsahovat prozatím pouze nastavování výhybek a Směrů a bude vázaný na Kurz. Kurz následně půjde přiřadit jednotlivým vozidlům s tím, že nijak nebude ošetřeno použití jednoho kurzu na více vozidlech. Tato situace je v reálu výjimečná, například dva vozy se stejným kurzem se můžou na trati vyskytnout, pokud se provádí výměna kurzu.

V Bahnu jsem to měl tak udělané, že při zátahu vozidla do depa se nastavil kurz linky, za který ten vůz ráno vyjede. Tím docházelo k případům, kdy ve vozovně čekal 

Z tohoto důvodu ani nebudou kurzy pevně fixované k vozidlům.

Snad je to trochu pochopitelně napsané. případné otázky můžete směřovat na náš facebook, kde se vám pokusím odpovědět :)

A na závěr ještě video z aktuálního stavu simulátoru s novými funkcemi.