Profesák


Další část, kterou je třeba zvládnout, než si člověk sedne za volant trolejbusu, je profesní způsobilost sk. D. Je to celkem nenáročná část. I když občas bylo nelehké se vypořádat s množstvím tzv. únavy z únavy. Ke konci školení jsme absolvovali ještě pár hodin jízd a pak nás čekal jen test na magistrátu.

                Toto školení nám začalo následující pracovní den po zkouškách na řidičák sk. D. Bylo to pondělí a přiznávám, že jsem byl celkem zvědavý, co nás bude čekat. Zatímco řidičák byl plný samostudia vzhledem k množství informací, které člověk musel vstřebat, školení na „profesák“ bylo rozplánované, a tak jsme měli každý den výuku o všem možném. Z těch zajímavějších témat: Školení první pomoci, Legislativa bezpečnostních přestávek, Etický kodex, Povinnosti zaměstnance… A pak takové ty praktičtější informace a ukázky z různých dopravních nehod a videí z provozu.

                Dohromady jsme absolvovali školení o délce 140 hodin. Z toho 10 hodin jízd. Teorii bylo potřeba alespoň trochu pochopit, a hlavně se musela absolvovat takřka bez absence. Místy však bylo velmi náročné udržet koncentraci. A nakonec jsme jezdili. Z počátku jsme projeli veškeré trolejbusové linky vzhledem k tomu, že náš cíl byly právě trolejbusy. Po 5 hodinách jízd jsme, ale okusili trochu tvrdší chleba a opustili jsme Brno. Projížděli jsme různé zajímavé silnice a uznávám, že regionální autobusy to nemají jednoduché, obzvlášť když se řidič vší silou snaží jet tak nějak rozumnou rychlostí, aby dojal včas a nespadl do příkopu. Rozhodně v tom vidím cennou zkušenost a každému, kdo řídí osobní autě, kdo na řidiče autobusu někdy nadával, bych doporučil si to vyzkoušet…

                Během školení jsme si na webu etesty zkoušeli procházet otázky, které nás čekaly. Celý soubor otázek činí asi 560 otázek. Ty jsou rozděleny do 8 okruhů, z každého okruhu je do testu vylosováno 10 otázek. A v každém okruhu je zapotřebí mít správně 7 otázek. Celkem tedy máme 80 otázek v testu a minimální úspešnost musí být 70 % v každém okruhu, tedy i celkem. Samozřejmě, že po řidičích se vyžaduje co nejlepší „skóre“ a tak jsem ho udělal na 100 %. Na test je dostatek času a to 90 minut. Jenomže já jsem tvor soutěživý, a tak jsem ho zvládl za 8 minut. Rovnou jsme si šli zažádat o zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu.

                Po 21 pracovních dnech strávených v učebně, 5 pracovních dnech v terénu s autobusem a 8 minutách na magistrátu jsem získal „Profesák“.

- Martin -